Buizerd met konijn

IN DE NATUUR ZIJN ER NATUURLIJK OOK WEER OPRUIMERS, DIEREN DIE DODE DIEREN ETEN. VAAK ZIJN HET DIEREN, DIE DOOD ZIJN GEREDEN IN HET VERKEER OF DOOR ZIEKTEN ZIJN OVERLEDEN. AASETERS RUIMEN DEZE DODE DIEREN NETJES OP. HIERBOVEN ZIEN WE EEN BUIZERD MET EEN DOOD KONIJN, HET IS EEN BEHOORLIJKE KLUS GEWEEST VOOR DEZE BUIZERD OM HET DODE KONIJN MEE TE KRIJGEN. LINKS ONDER EEN ZWARTE KRAAI MET EEN DOOD KONIJN EN RECHTS ONDER EEN EKSTER MET EEN EEKHOORN. DEZE DIEREN ZIJN ALLEN GEDOOD IN HET VERKEER.

Zwarte kraai met konijn Ekster met eekhoorn