Koeien in weide

Hoeveel regeltjes willen we in Nederland nog ten gehore brengen? Het is onbegrijpelijk, wie deze regeltjes bedenkt, erg creatief zijn deze personen in ieder geval niet. Zeer zeker wordt het bedenken hiervan van achter een bureaustoel gedaan en niet door mensen, die dagelijks met de natuur bezig zijn. Nee! Deze mensen kijken wel uit om ons te vragen, wij staan als natuurliefhebbers veel te dicht bij de natuur en kunnen misschien zo,n “bureaustoelplan” totaal van tafel vegen, omdat onze onderzoeken hele andere cijfers weergeven dan hun “onderzoeken”. Ik vraag mij dan ook af of deze bedenkers wel eens weten wat een boeren – en huiszwaluw vanuit Afrika in Nederland komt doen? Deze vogels komen zo midden / eind april naar Nederland en gaan zo ongeveer september / oktober terug naar Afrika, de reden hiervan is gewoon voedselschaarste tijdens de wintermaanden door te lage temperaturen. Eenmaal terug in Afrika doen ze het zelfde als in Nederland, ze vliegen tussen de koeien aldaar en weet u waarom? Nou! Kijk! Veel insecten leven tussen het gras en doordat de koeien hierdoor lopen jagen ze de insecten op en zo komen onze zwaluwen aan hun kostje. Dus! We kunnen rustig stellen, zonder koeien in de wei geen zwaluwen meer. Maar! onze “melkmeisjes” vervullen nog een belangrijke functie voor onze zwaluwen, de poten van de koe werken als een soort betonmolen voor het bouwmateriaal van hun nest. Vooral in de buurt van een drinkbak kun je dit proces mooi volgen, eerst wordt er water gesopt, de vele koeienpoten maken hier een lekkere drekzooi van en vervolgens schijten de koeien hier massaal op en weer zorgen de koeienpoten hier ook weer voor een goede vermenging (zie foto). Het ideale nest materiaal is nu bijna klaar voor onze zwaluwen om te gebruiken. Voor de toevoeging van speeksel (lijm) zorgt de zwaluw zelf. Honderden boeren – en huiszwaluwen maken gebruik van deze blubber om een stevig en verantwoord nest te kunnen bouwen. De mannetjes halen de bouwstoffen en de vrouwtjes metselen (plakken) de klontjes blubber met hun speeksel aan elkaar. Ruim 1750 keer vliegt een mannetje vanaf de bouwplaats naar de modderpoel en weer terug. De boerenzwaluw bouwt zijn nest een soort schotel veelal in schuren en stallen en de huiszwaluw bouwt zijn nest veelal tegen gevels. Beide soorten kunnen wel drie nesten per seizoen groot brengen en dat betekent weer dat het zeer goede insectenverdelgers zijn. De koeien op stal laten staan is dus een zeer slechte zaak en zorgt ervoor, dat na het verdwijnen van de weidevogels ook de zwaluwen langzaam gaan verdwijnen. Tja! Van los zand kunnen deze vogels nu eenmaal geen veilig nest bouwen voor hun jongen, daar dit uitdroogt en af gaat brokkelen en uiteen valt. Laat koeien hun gang gaan en laat ze zelf kiezen om binnen of buiten gelukkig te zijn.

Boerenzwaluw op band Huiszwaluw in nest

Geef uw mening

Geef uw mening over de website en de foto's.

Uw voor- en achternaam.

Invalid email address.

Please tell us how big is your company.

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer