ELKE VOGEL HEEFT ZO ZIJN EIGEN LEEFOMGEVING, HELE MOOIE SOORTEN TREFFEN WE AAN IN GEBIEDEN MET EEN DRAS EN PLAS STRUCTUUR. VEELAL ZIJN DEZE GEBIEDEN DOOR MENSEN HANDEN AANGELEGD OF HET ZIJN OVERBLIJFSELEN UIT DE LAATSTE IJSTIJD DIT ZIJN DAN VAAK DE NATTE HEIDEVELDEN, MET VEENPLUIS, VLIEGDENNEN, DOPHEIDE EN ZONNEDAUW.
VAAK KOMEN IN DEZE TERREINEN OOK BIJZONDERE VOGELS VOOR. (OP DE FOTO,S OP DEZE SITE ZIJN AUTEURSRECHTEN VAN TOEPASSING).

plas dras

reigers nat heideveld