turkse tortel

DE TURKSE TORTEL IS SINDS 1952 IN TWENTE AANWEZIG. HIJ LIJKT SPREKEND OP DE INDISCHE TORTEL, DIE VEEL ALS KOOIVOGEL WORDT GEHOUDEN OM ZIJN PRACHTIGE KOEREN. OOK WERD DEZE INDISCHE TORTEL VEEL OP BOERDERIJEN AANGETROFFEN VROEGER, DAAR ZE HET WEER KONDEN VOORSPELLEN TOEN EN NOG GEEN RADIO EN Tv WAS. DE TURKSE TORTEL HEEFT ZICH IN RAZEND TEMPO OVER NEDERLAND VERSPREID. ZE LEVEN IN DE STAD, IN DE BUURT VAN BOERDERIJEN EN INDUSTRIETERREINEN WAAR OOK VAAK MEELFABRIEKEN ZIJN GEVESTIGD. DEZE TURKSE TORTEL BROEDT IN DE ZOMER EN WINTER GEWOON DOOR. ZE VALLEN VAAK TEN PROOI AAN ROOFVOGELS.

turkse tortel takken turkse tortel paaltje