patrijs groot

ZO ONGEVEER IN FEBRUARI WORDEN DE PAARTJES BIJ DE PATRIJZEN AL GEVORMD. NU WORDT OOK HUN TERRITORIUM ERG FANATIEK BESCHERMD. ZO IN APRIL GAAN ZE OVER TOT BROEDEN EN HIERVOOR MAKEN ZE EEN KUILTJE IN DE GROND ONDER EEN HEG OF ANDERE DICHTE BEGROEIING, DIT NEST WORDT BEKLEED MET PLANTAARDIG MATERIAAL. HET EERSTE LEGSEL KAN WEL UIT TWINTIG EIEREN BESTAAN, DAAR ANDERE VROUWTJES HET ZELFDE NEST SOMS GEBRUIKEN. DE JONGEN ZIJN NESTVLIEDERS.

patrijs links patrijs rechts