patrijs 21apr

PATRIJZEN TERUG BRENGEN IN HET LANDSCHAP IS ERG MOEILIJK, DAAR JE DUS DUIDELIJK IN KAART MOET BRENGEN WAT ER MIS IS AAN HUN LEEFOMGEVING. ER ZIJN HEEL VEEL FACTOREN OP TE NOEMEN, ZO ZIJN ER VEEL ASFALTWEGEN GEKOMEN, HETGEEN VROEGER ZANDWEGEN WAREN, NU ZIJN HET DUS WARE AUTORACEBANEN GEWORDEN, WAAR VEEL DIEREN DE DOOD VINDEN. HET SPUITEN MET GIF IS OOK EEN ZEER SLECHTE ZAAK EN NATUURLIJK HET VEEL TE SNEL GROEIENDE GRAS. IK WEET NIET OF WIJ ALS MENS INSTAAT ZIJN OM ZE TE REDDEN, JAMMER? JA NATUURLIJK, MAAR WIJ HADDEN HET ALS MENS NOOIT ZO VER MOETEN LATEN KOMEN. ZO GAAT HET HELAAS MET ZEER VEEL DIEREN, DE NATUUR ZAL DAN OOK AAN ONZE HEBZUCHT TEN ONDER GAAN. ZO IS HET.

patrijs 21apr links patrijs 21apr rechts

Geef uw mening

Geef uw mening over de website en de foto's.

Uw voor- en achternaam.

Invalid email address.

Please tell us how big is your company.

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer