DE HUISZWALUW KOMT MOMENTEEL VEEL MINDER VOOR DAN DE BOERENZWALUW. VEEL BROEDGELEGENHEDEN IN DE STEDEN ZIJN VERLOREN GEGAAN, DOORDAT VOORAL DE HOUTEN BOEIEN AAN HUIZEN ZIJN VERVANGEN DOOR KUNSTSTOF EXEMPLAREN. TEN OPZICHTE VAN DE BOERENZWALUW, MISSEN HUISZWALUWEN DE RODE KEEL, MAAR HEBBEN ZE WEL MOOIE BEVEDERDE POTEN huiszwaluw
huiszwaluw nest  huiszwaluw antenne