boomkikker k 

 Boven volwassen boomkikker 4 a 5 cm.
 
boomkikker m
 
Jonge boomkikker 2 a 3 cm.

WE ZITTEN NU EIND JULI EN EEN NIEUWE GENERATIE BOOMKIKKERTJES IS VANUIT HET WATER IN DE BRAMENSTRUIKEN GEKLOMMEN. DEZE ZIJN NIET GROTER DAN 2 CM. ZE ZIJN ALS EITJE IN HET WATER BEGONNEN, UIT DIT EITJE IS EEN LARF OF DIKKOP GEKOMEN, VOORZIEN VAN ALLEEN EEN KLEIN STAARTJE. ADEMHALEN DOEN ZE NU NOG DOOR TWEE KIEUWEN AAN HUN KOP. HET DUURT NIET LANG OF ER WORDEN TWEE ACHTERPOOTJES ZICHTBAAR EN DAARNA TWEE VOORPOOTJES, DE LARF OF DIKKOP LIJKT NU AL EEN BEETJE OP EEN BOOMKIKKER. NU KOMT ER EEN MOMENT WAAROP HET KIKKERTJE UIT HET WATER MOET, DAAR DE KIEUWEN VERDWIJNEN EN HET DIERTJE OVER MOET GAAN OP ADEMHALEN DOOR TWEE LONGEN. LUKT HET HET BOOMKIKKERTJE NIET OM OP TIJD UIT HET WATER TE KOMEN DAN ZAL DEZE VERDRINKEN. BLIJF A.U.B. MET UW HANDEN VAN DEZE DIERTJES.
 
boomkikker m links
 boomkikker m rechts
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALS JE ZOU KUNNEN PRATEN MET DE WILDE DIEREN, DAN ZOUDEN DEZE WILDE DIEREN TEGEN JOU TERUG KUNNEN PRATEN. DAN ZOU JE ELKAAR KUNNEN BEGRIJPEN.

 

TOT ZOVER MIJN BEZOEK AAN DE BOOMKIKKERTJES IN T’ VLEER BIJ NEEDE, IK HEB ER VAN GENOTEN IK VOND HET ECHT “FANTASTISCH” OM DIT TE MOGEN DOEN. 21 6 2020.

boomkikker k links boomkikker k rechts

 

 

 

 

 

 

 

 

heidelibel


IK KOM NOG EVEN TERUG WANT IK HEB NOG EEN HELE LEUKE ONTMOETING MET EEN LIBEL GEHAD. TJA! SOMS LOOPT DAT NU EENMAAL ZO. IK VOND HEM BALANCEREND OP DE WEIDE AFRASTERING IN t’ VLEER (ZIE FOTO). DIT IS HET MANNETJE VAN DE STEENRODE HEIDELIBEL (SYMPETRUM VULGATUM).
DEZE LIBEL IS ER ECHT EEN UIT DE FAMILIE VAN DE KORENBOUTEN. ZE ZIJN ACTIEF VANAF BEGIN JUNI TOT HALF NOVEMBER. DEZE HEIDELIBEL LEEFT MAAR EEN JAAR EN OVERWINTERD DUS ALS EI, DIE IN HET VROEGE VOOR-JAAR UITKOMEN. DE UITGEKOMEN LARVEN LEVEN OP DE BODEM EN TUSSEN DE WATERPLANTEN, WAAR ZE JAGEN OP MUGGENLARVEN. VERPOPPEN VINDT PLAATS VANAF JUNI TOT EN MET SEPTEMBER. ZO GAAT DAT MET DE LIBELLEN.

heidelibel links heidelibel rechts

 

 

 

 

 

 

 

 

heidelibel2
DIT IS DUS OOK DE STEENRODE HEIDELIBEL, GEFOTOGRAFEERD OP 12 AUGUSTUS 2020, IN t’ VLEER BIJ EEN TEMPERATUUR VAN RUIM 35 GRADEN BOVEN NUL. DE MOOIE RODE KLEUR IS WAT AAN DE BLEKE KANT GEWORDEN DOOR HET FELLE ZONLICHT. DE LIBEL GEBRUIKT DUS EEN UITKIJKPOST OM HAAR VOEDSEL, KLEINE INSECTEN BIJ ELKAAR TE VANGEN. ZIET ZE WAT VOORBIJ VLIEGEN, DAN VERLAAT ZE VLIEGENSVLUG HAAR UITKIJKPOST OM HET INSECT TE VANGEN EN OM HET VERVOLGENS WEER OP HAAR UITKIJKPOST TE VERORBEREN.

ijsvogel2
Een andere leuke jongen, die je bij dit vervallen zwembad aan kunt treffen is de ijsvogel. Je hoort hem eerder tsitsitsitsi tsi tsitsitsi dan dat je hem ziet, ondanks zijn opvallende blauw / oranje verschijning. Het mannetje is prachtig helder gekleurd en het vrouwtje hier in tegen wat doffer. Ze leven van kleine visjes zoals voorntjes en stekelbaasjes, die ze of duikend van een tak of biddend als een torenvalk uit het water halen. Deze visjes worden eerst dood geslagen, waarna ze met de kop het eerst naar binnen worden gewerkt, zo hebben ze geen last van de stekels of schubben. Hun nest bouwen ze in het voorjaar in een steile oever zonder begroeiing. Het mannetje en het vrouwtje graven met hun puntige snavel en kleine pootjes een gang van ongeveer een meter lang, met achterin een nestkamer waarin het vrouwtje 4 tot 10 witte ronde eitjes legt, die door beiden worden bebroedt. Drie a vier nesten per jaar.

ijsvogel2 links ijsvogel2 rechts

 

 

 

 

 

 

 

 

ijsvogel3

ijsvogel4

Geef uw mening

Geef uw mening over de website en de foto's.

Uw voor- en achternaam.

Invalid email address.

Please tell us how big is your company.

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer